Nasza kadra

KADRA PEDAGOGICZNA

mgr Alicja Klimczak - dyrektor
mgr Grażyna Pluta - nauczyciel
mgr Sylwia Klimczak - oligofrenopedagog, logopeda
Jadwiga Kamińska - nauczyciel
mgr Grażyna Matuszna - nauczyciel religii

PRACOWNICY OBSŁUGI

Maria Górka - sprzątaczka /pomoc nauczyciela
Danuta Marszałek - kucharka
Danuta Łobozek - pomoc kuchenna - aktualnie zastępstwo : Kazimiera Ciślak
Gabriela Ksiądz - starszy intendent
Jan Polak - palacz /konserwator
Przedszkolowo.pl logo